Omwille van de door de regering opgelegde maatregelen om verspreiding van het corona-virus te voorkomen, blijven al onze lessen in groep opgeschort. We werken aan een gevarieerd, online vakantieprogramma.