Yoga filosofie


Deze lessen zijn toegankelijk voor mensen met een basiskennis van yoga en filosofie.
De lessen duren 2 à 2,5 uur en er zijn 34 lessen gepland.
De focus gaat naar de laatste 3 stappen van Patañjali, meditatie zal meer aandacht krijgen,
zal dieper gaan en langer duren dan bij onze ' basiscursus '. Elk jaar wordt een boek behandeld.

Dit jaar behandelen wij de Bhagavad Gita, tevens bij ons verkrijgbaar.

De klassieke filosofie bestaat al duizenden jaren en werd in het begin via een leraar aan de
leerlingen mondeling doorgegeven. Ruim 2000 jaar geleden is deze door yogi Patañjali op schrift
gesteld in de vorm van de Yoga Sutras. Deze benadering voor fysieke, emotionele, mentale
en spirituele ontwikkeling is nog steeds actueel. Yoga en meditatie vormen hierin een geheel.
Juist in deze turbulente maatschappij, waar wij geneigd zijn om hoge eisen aan onszelf en
aan anderen te stellen, biedt dit pad van Yoga en Meditatie een waardevolle en praktische weg
tot zelfontplooiing en innerlijke vrijheid. Yoga is meer dan beter ademen of lenig zijn.

Meer informatie bij Sari
Tel : +32 473 128 683
Of mail : sari@yoga-academie.be